10 март 2010 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” публикува на Интернет страницата си валидните международни и вътрешни лицензи за превоз на пътници и товари.

Предоставянето на широката общественост открито, ясно и своевременно на пълна информация за лицензираните фирми е една от мерките за борба със сивата икономика и защита на интересите на държавата и добросъвестните граждани и фирми. Възможността тази информация да стигне до широката общественост на практика представлява защита срещу възможни прояви на нелоялна конкуренция.

Списъкът фирмите с валидни лицензи, които имат право да извършват международни и/или вътрешни превози на пътници и/или товари ще се актуализира на всеки 24 часа. Тази информация можете да откриете в рубриката “Регистри” на Интернет страницата на Автомобилна администрация http://www.rta.government.bg/registri.html

Източник: http://svyat.com/